Какво представлява «Приятел на кучето?»

Международният съюз «Приятел на кучето» (Догфренд, Dogfriend) Internationale Verein Dogfriend, IVDF — това е организация обединяваща собственици на кучета и професионалисти от различни страни, които живеят и работят с кучето на основата на Новата Кинология.

Съюзът е регистриран на 06.12.2011. във Виена (Австрия) под номер (ZVR-Zahl) 772890723. Понастоящем членове на съюза са жители на Германия, Австрия, Русия, Латвия, България, Украйна.

За основателите

Олга Кажарская, психолог в училището на Тюрид Ругос, издател, Австрия

Получавайки икономическо образование и специалист по мултимедия, реших да се починя на сърцето си и станах кучешки психолог. През 2008 г. завърших Академията по Психология на животните (ATN), към факултета «Кучешка психология», Цюрих (Швейцария). След това пристигнах във Виена и открих за себе си все още малко известното по това време направление в кинологията — училището на Тюрид Ругос. Това училище е идеология във връзка с общуването с кучетата, която най-добре отговаряше на предствите ми.

Години изучавах работата на представителите на това училище и посещавах техни семинари. Едновременно с това Виена с нейните центрове за изучаване на кучешката психология и развита кинология, се оказа най-подходящото място за повишаване на моята квалификация.

Знаейки за липсата на качествена литература за кучета в Русия, реших да публикувам най-важните книги на руски, като по този начин обясня и на други интересуващи се новия подход. Работата в тази насока ме привлече и за това, че се явява естествено продължение на започнатото от мен още през 1999 г.: с помощта на книги и друга практическа информация бях в състояние да защитя кучетата много по-ефективно от жестокостта. Дотогава това се постигаше единствено чрез призиви за хуманно отношение.

Витали Самигулиин, Австрия

Преводач, технически работник и голям любител на животните.

Юлия Богомолова, треньор, зоозащитник, Латвия

Юлия Богомолова се отличава с природната склонност да разбира животните, да ги обучава и да им помага. Освен това тя е както много напорист човек, така и талантлив организатор. Благодарение на тези успешно съчетани качества, Юлия е сред първите кинолози от източна Европа, започнали работа на принципите на Новата Кинология. Професионалната дейност Юлия започва, когато е на 15 години, в приюта за животни в Рига. За 10 години работа тя е имала възможност да създаде съвременен приют, да организира информационна мрежа в цялата страна. През 2011 г. тя учредява Фондация за всестранна помощ на животните и техните стопани Save Our Life.

Юлия разказва за работата си:

През 2008г. започнах активно да изучавам различните аспекти на кучешката психилогия и да работя с проблемни кучета. Във Фондацията аз споделям знанията и опитът си натрупани през годините, организирам семинари, помагам на стопаните да разбират кучетата си, а на кучетата да разбират стопаните си, придобивайки нови навици и знания в процеса на работа. Основната цел на Фондацията — помощ за животните. А видовете и направленията й могат да са най-различни. Благоваря на хората, които ме подкрепят и ми помагат!Заедно можем повече!

История на създаването

Съюзът е създаден на базата на международната зоозащитна инициатива «Приятел на кучето» и издательства «Догфренд Паблишерс» (Verlag Dogfriend Publishers).

«Приятел на кучето» винаги е виждал в мисията си мост, съединяващ зоозащитници от различни страни. Започвайки от 1999г. «Приятел на кучето» оказва помощ на изхвърлени и пострадали животни в приютите на Русия, Германия, Испания и Австрия.

Интернет-портала «Приятл на кучето»беше един от първите в Русия, публикувал информация за положението на домашните животни, както и за положението на животните в различните отрасли на човешката дейност — в производството на месо, в козметичната индустрия, в развлекателния бизнес, в сферата на изследванията. Създаването на портала стана възможно благодарение на информационната поддръжка на изявени международни организации «Tierhilfswerk Deutschland», «Tierschutzbund», «PETA-Deutschland», «Vier Pfoten-Austria», “VGT» (Австрия), «ВИТА» (Россия).

Дълго време «Приятел на кучето» оказваше помощ на емигрантите пристигащи в Германия с домашните си любимци и съдействаше при осиновяването на бездомни животни в немски семейства.

»Приятел на кучето» оказваше информационна поддръжка на руските зоозащитници при създаването на първите руски приюти и установяване на зоозащитната работа в Русия. По молба на руските колеги «Приятел на кучето» не еднократно се е обръщал към кметовете на руските градове, разяснявайки необходимостта от създаване на приюти и подкрепа на зоозащитните движения, доказвайки тази необходимост чрез примера и опита на западните страни.

Най-известната акция на «Приятел на кучето»беше предствянето на 11 късометражни филма на руски език, свързана със защитата на животните (създадени от VGT eV, Австия). За дъблажа на филмите «Приятел на кучето» отдели собствени средства, като след това ги разпространи напълно безплатно. Те получиха голям отзвук (особено сред младежта в Русия) и бяха показвани многократно на различни фестивали и по руската телевизия.

На 02.09.2008 г. във Виена (Австрия) на базата на зоозащитната организация «Приятел на кучето» беше регистрирано едноименно издателство. Неговата задача е да публикува експерти от различни страни, в чийто трудове и изследвания е заложена като основа Новата Кинология — кинологията за съвременните открития в областта на биологията.

Новите знания създадоха съвършено нова база за отношенията между човека и кучето. Те дават възможност да се направи научо обоснована оценка на кучешкото поведение;доказват естествената възможност за безконфликтен живот;показват фаталните грешки, водещи към сериозни поведенчески проблеми, а така също предлагат ефективни методи на обучение и тренировки, напълно изключващи насилието.

В руско говорящите страни все още са разпространени насилствени методи на отношение към кучетата, основани в много случаи на предрасъдъци. В тази обстановка книгите на «Издателство Приятел на кучето» предизвикаха бурни реакции. За внедряването на новия подход, редакторите от издателството бяха принудени да водят разяснителна работа, да консултират стопаните и треньорите, да уеднаквяват и създават контакти между единомишлениците.

Опитвайки се да задоволи голямото тъсене на качествена информация, издателството постоянно публикува статии и електронни брошури както на своите собствени ресурси (на сайте и в новостной рассылке), така и в средствата за масова информация (в с-ние «Светът на кучетата», чрез радио BBC-Русия и по руската телевизия).

Но процесът на образование в новата култура на отношение с кучетата върви не само на територията на бившия СССР, но и в много по-прогресивна Европа. Изработените и вече затвърдени контакти в резултат на дванадесет годишната дейност, позволиха да се разширят рамките на работа на «Приятел на кучето» и съюза да започне международна дейност.

През 2009г. беше създаден образователен център Dogfriend Center, където се провеждат семинари за специалисти и стопани на кучета от Русия и Австрия. Програмата им включва занятия със създателите на Новата Кинология от различни страни.

«Приятел на кучето» се оказа важен участник в международния процес формиращ новата култура на отношение към кучетата. Това доведе до създаването на Международния Съюз «Приятел на кучето» (Der Internationale Verein Dogfriend, IVDF).

За по-добрата пропаганда на идеите на «Приятел на кучето», през 2011г. беша създадена концепцията ©Новая Кинология, даваща най-важните практически знания за кучетата като едно цяло.

IVDF (bg) > За нас