Статии на Съюза

Успокояващи сигнали

Стопаните често си задават въпроса, по какъв начин могат да подобрят контакта с кучето, как да избегнат поведенческите проблеми и как ефективно да решат вече съществуващи. Затова им е интересно да узнаят, защо кучето се държи по определен начин. С други думи — интересът им е провокиран от въпроса — какво мисли кучето?

Решаваме поведенческите проблеми… с помощта на успокояващи сигнали

Какво да правим, ако кучето се страхува от хора, други кучета или някакъв предмет? Как да успокоим кучето, лаещо до входната врата или скачащо по съседа? Решението на най-разпространените поведенчески проблеми е с помощта на успокояващите сигнали.

Стресът при кучетата

До неотдавна състоянието на стрес при кучетата практически не се изучаваше. Това беше сфера, която традиционно се причисляваше към ветеринарната медцина и не се свързаваше с кинологията, макар че на практика цялата нейна история, може да се нарече история на стреса при кучетата.

Малкозабележими признаци на стрес при кучетата

Списъкът на признаците и симптомите на стреса са известни на мнозина, но на практика знанията за него както и преди се използват рядко.

Кучето се нуждае от впечатления

Както знаете, кучето притежава пет органа на чувствата — за нормалното самочувствие е нужно тези органи да бъдат стимулирани от околната среда, като така те създават най-различни емоции. Куче, чийто живот е изпълнен с положителни впечатления и емоции, се чувства здраво, в него се запазва интереса към живота, социалните връзки постоянн се подобряват — в т.ч. и със стопанина.

Емоциите при кучето и поведенческите проблеми

Какво се случва ако емоциите на кучето са подтиснати, ако ограните на чувствата не получават достатъчно стимули от околната среда?

Странни опити за подобряване на контакта с кучето

За социалното значение между човека и кучето знае всеки. На всеки е известно, че качеството на съвместния живот с кучето, зависи от качеството на общуването с него. Въпросът, как да постигнем добро общуване, като че ли се поставя много по-често, отколкото всички други въпроси по отглеждането на кучетата.

Интервю с Андерс Халлгрен. Драйв и мотивация, 2012

Шведсткият треньор и кучешки психолог Андерс Халлгрен много години е работил в Калифорнийската организация на спасителите. Опитът си придобит през годините във връзка с подготовката на работни кучета, Халлгрен споделя в книгата си Драйв и мотивация, както и в организираните семинари. След семинара, организиран от Догфренд Пъблишерс, той отговори на няколко наши въпроса.

Обичение и травми

Средновековните методи на отношение към кучетата са още живи. Собствениците се оплакват, че липсват училища за кучета, където техните любимци да не са подложени на риск да получат физически или психически травми. Старите методи водят до криза в отношенията на човека към кучето. Засега ние не можем да принудим част от «треньорите» да се откажат от своята «дейност» или да ги превъзпитаме.

Доминиращо куче

За много хора взаимоотношенията с кучетата са обладани от идеята, че ако домашният любимец прави нещо, което му се харесва и не се подчинява на стопанина си, това означава, че кучето доминира над човека. Думата «доминира» наистина замъглява ума. Какво означава кучето да «доминира»? Вие замисляли ли сте се някога над тази дума?

Черен списък на методите за общуване с кучето

Средновековието на нашето време: в тъмнината на предразсъдъците. Методи за обучение на кучета, които не би пожелал дори на своя враг.
IVDF (bg) > Статии