Начална страница

Какво представлява «Приятел на кучето»?

Международният съюз «Приятел на кучето» (Der Internationale Verein Dogfriend) — това емеждународна организация за тези, които живеят и работят с кучето, ръководени от принципите на Новой Кинологии.

Регистриран във Виена (Австрия), днес съюза обединява участници от Германия, Австрия, Русия, Латвия, България, Украйна.

Какво представлява «Новата Кинология»?

Новата Кинология — това е кинологията в нейното най-развито състояние. Тя се основава на съвременните научни знания, в това число:

Новата Кинология не е просто дял от актуалната етология. Това е цялостна система, която обхваща всички страни на отношенията човек-куче и позволява напълно да се отрекат всякакви форми на насилие и принуда в ежедневието и работата с кучетата.

Защо е нужен съюзът?

Днес в много страни по света все още не е създадена окончателната киноложка концепция: знанията се натрупват постепенно, разпространяват се неравномерно и като всяко ново нещо, срещат неразбиране. За да бъде създадена нова култура в отношението към кучетата са нужни хора със съвременни и дълбоки знания. Подготовка, обучение и подкрепа на такива хора — това е главната цел на международният съюз Приятел на кучето.

Какво правим?

Нашият съюз беше създаден в края на 2011 г. Това беше съпроводено със сериозна работа: зоозащитният портал «Приятел на кучето» (1999), издателство Догфренд Паблишерс (2008), образователният център Dogfriend Center (2009), и другие проекты. Днес в рамките на съюза ние желаем да обединим усилията на различни хора в следните направления:

Информация

Съюзът дава възможност за придобиване насъвременни знания за кучетата — чрез литература, семинари и майсторски класове, международни контакти. Сред актуалните проекти са:

 • издаване на статии, брошури, книги за Новата Кинология за стопани, треньори на кучета и зоозащитници.
 • обмен на специализирана киноложка литература на чужди езици
 • създаване на Уикипедия за Новата Кинология
 • създаване на форума със специални възможности за членовете на съюза
 • организиране на семинари, майсторски класове, образователни курсове:
  • общи открити семинари с преференциални условия за членовете на съюза
  • закрити специализирани семинари само за членовете на съюза
  • подготовка на треньори с участието на известни специалисти на световно ниво
Помощ

Съюза оказва помощ на стопаните и зоозащитниците във вид на:

 • консултации със зоопсихолог
 • препоръки от специалисти (зоопсихолози, ветеринари, треньори, зоозащитници)
 • материална и информационна подкрепа на приютитеи съвременните училища за кучета
Подкрепа

Новата Кинология е базирана на знанията за комуникацийте (в т.ч. междувидовите), нуждите и социалната същност на кучето. Тя представлява общуване и коопериране, които водят снижават до минимум нуждата от обучение. Новата Кинология разглежда кучето и човека като равноправни партньори, затова при нея няма място за насилие, принуда, мода или комерсиализация. Това я прави неприемлива за «професионалистите»,които печелят от твърди (строги) и неетични методи на обучение.

Международният съюз «Приятел на кучето» подкрепя тези, които не могат да разберат начините на работа от привържениците на «старата школа».

Стоки

Неетичните методи на общуване с кучетата често са съчетани и с неетични стоки предназначени за животни.

Много от тях са неетични по смисъла и замисъла на техните създатели (напр.: строги нашийници, електрошокови нашийници, примки, халти, коригиращи нагръдници и др.) Друго — неетични заради непознаване на кучетата (парфюми, слънцезащитни очила за кучета, ролетъчни поводи, строги нашийници).

Съюзът помага на стопаните да намерят и изберат стоки за кучетата си, създадени от мислещи хора разбиращи ги (меки нагръдници, развиващи игри, удобни дрехи).

Кой взема участие?

Нашият съюз обединява различни хора. Ние сме:

Треньори,
които не просто изключват насилието и потискането, но знаят е работата с кучето е нещо повече от «положително» обучение.
Зоозащитници,
предпочели да изучават зоопсихологията и да направят зоозащитата по-ефективна, пред шумни и показни акции.
Специалисти по поведение,
които постоянно актуализират знанията си за кучешкото поведение, хората и останалите животни.
Стопани на кучета,
които желаят по-добре да разбират своите компаньони, да направят съвместния си живот по-комфортен и радостен.

Всички действителни членове на съюза са хора, активно популяризиращи принципите на Новата Кинология и създаващи нова култура в отношението към кучетата. Ние не търсим количество. За нас е важно качеството.

Затова приглашаем нови членове на съюза — ентусиасти, открити за нови знания и готови да помагат на животните и хората.

За да се помага на съюза, не е задължително членство.

Бихме били щастливи на информационна подкрепа и дарения за реализирането на наших проектов.

IVDF (bg)