Проекти на Съюза

Създаване на информационни материали за Новата Кинология

Създаване на Уикипедия за Новата Кинология

Целта ни е да опишем Новата Кинология като мрежа от знания, даващи отговори на всички въпроси, касаещи отглеждането и обучението на кучетата.

Тази задача би била неизпълнима без общата система от съвременни знания. Кучешкото поведение, неговото отношение към човешкото семейство и работните му способности, се определят от законите на биологията. Само те са в състояние (законите на биологията) да премахнат всички предрасъдъци, пречещи в повечето случаи даже и на най-добрите стопани и кинолози. За това ще помогне енциклопедията.

Организиране на семинари за Новата Кинология

Организират се два типа семинари:

  1. Открити семинари, в които могат да участват всички желаещи. Членовете на съюза участват безплатно, или с отстъпка (в зависимост от семинара).

  2. Закрити семинари, насочени към обучение на членовете на съюза във връзка с конкретна насоченост. Съюзът организира тези мероприятия със свои средства и (или) с привличане на спонсори.

Обучение на треньори работещи по Новата Кинология

Много са хората искрено обичащи кучетата и желаещи да работят с тях професионално. «Приятел на кучето» дава възможност:

Подкрепа за стопаните на кучета

Всеки, който притежава куче, може да бъде щастлив с него, заради искрената си любов и старание да го направи пълноценен член на семейството си.

Но за да може съвместния живот с кучето да бъде наистина пълноценен, е необходимо да се знае как точно то възприема света и как реагира. Нужно е също да се коригират изискванията към кучето, съобразно неговите биологични (природни) възможности. Единствено на тази основа може да съществува пълноценна социална връзка.

Треньорите, кучешките психолози, ветеринарите и други специалисти, са длъжни да подобряват тази връзка. И все пак те съвсем не винаги съумяват да го постигнат, тъй като дейността им често се базира на недостатъчни знания, или е мотивирана от други неща, отколкото от любов към животните. В този случай взаимодействието между стопанина и кучето често се свежда и ограничава в рамките на обучение в послушание. По време на самото обучение при неквалифициран треньор, стопаните могат да получат неверни примери и сведения, като така разрушават отношенията си с кучето и даже да го травмират. Затова:

Създаване на социална мрежа

Членството в съюза дава възможност за общуване и връзка чрез информация във форуме и в специална новинарска група.

IVDF (bg) > Проекти